Model Description
[[Kyoto|Kyôto]] as seen from the Kiyomizu-dera.

View on Wikipedia